Chúng tôi nhận đổi trả toàn bộ hàng bị lỗi và bẹp xốp trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được hàng.