Hướng dẫn mua và đặt hàng trên website

B1: tìm và chọn sản phẩm trên website

 

B2. vào trang sản phẩm xem chi tiết và chọn số lượng và chọn “thêm vào giỏ hàng”

B3. website sẽ chuyển đến trang giỏ hàng chọn nút ” Tiến Hành Thanh Toán”

B4. website chuyển đến mục nhập thông tin nhận hàng họ tên, số điện thoai và địa chỉ
chọn hình thức thanh toán ở bên phải rồi chọn ” Đặt Hàng ” như ảnh

vậy là bạn đã hoàn tất đặt hàng rồi nhé.
cảm ơn bạn đã mua hàng